I. THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI

1. Quy trình thu gom, vận chuyển chất thải:

Mô tả quy trình

Sau khi khách hàng (Chủ nguồn thải) liên hệ yêu cầu thu gom, vận chuyển chất thải, nhân viên và phương tiện vận chuyển của CTY THÀNH LẬP sẽ đến địa điểm của Chủ nguồn thải để nhận chất thải. Tại đây, nhân viên CTY THÀNH LẬP kiểm tra hiện trạng đóng gói, dán nhãn và lưu chứa chất thải theo quy định về quản lý CTNH.

Tùy theo thành phần, tính chất và đặc tính mà chất thải được lưu chứa trong các thiết bị khác nhau để việc vận chuyển được an toàn và tránh tình trạng rơi vãi, rò rỉ chất thải:

- Các loại chất thải rắn (như giẻ lau, bao tay dính dầu nhớt, hóa chất, dung môi, bao bì dính hóa chất các loại, chất thải dạng bột, rìa bo, bo mạch điện tử thải,…) sẽ được chứa trong bao PE, bao vải hoặc thùng chứa.

- Các loại dầu nhớt, dung môi, hóa chất sẽ được chứa trong thùng chứa bằng nhựa hoặc sắt.

- Các loại nước thải, bùn thải lỏng được chứa trong bể chứa và vận chuyển bằng xe chuyên dùng.

Sau khi kiểm tra xác định chất thải đã được phân loại và lưu chứa đúng quy định, hai bên tiến hành cân đo xác định số lượng và bốc dỡ lên xe vận chuyển. Đồng thời Chủ nguồn thải lập Chứng từ CTNH theo mẫu quy định của Bộ TN&MT. Khi việc bốc dỡ chất thải hoàn tất, nhân viên phụ trách giao nhận kiểm tra lại để bảo đảm việc sắp xếp chất thải trên phương tiện đúng quy định về an toàn trước khi cho xe vận chuyển chất thải về Nhà máy của CTY THÀNH LẬP theo đúng lộ trình quy định.

Đội ngũ công nhân viên thu gom vận chuyển thường xuyên được đào tạo, huấn luyện các biện pháp ứng cứu sự cố. Ngoài ra, công ty cũng thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì phương tiện vận chuyển và trang thiết bị, đồ bảo hộ…để luôn luôn đảm bảo công tác thu gom, vận chuyển được an toàn.

Chất thải sau khi được vận chuyển về Nhà mày được kiểm tra, bốc dỡ xuống từ phương tiện vận chuyển theo Quy trình lưu giữ chất thải như sau.

2. Quy trình lưu chứa chất thải

Mô tả quy trình

Xe vận chuyển chất thải khi về đến nhà máy được kiểm tra để bảo đảm suốt quá trình vận chuyển không xảy ra tình trạng xáo trộn giữa các loại chất thải.

Nếu chất thải không bị xáo trộn, Tổ phân loại sẽ đối chiếu với Chứng từ quản lý CTNH để xác định loại chất thải và bốc dỡ xuống phương tiện. Nếu chất thải đã bị xáo trộn, Tổ phân loại tiến hành phân loại sơ bộ dựa theo Chứng từ quản lý CTNH ngay khi bốc dỡ chất thải xuống xe và giao Tổ kho cân đo xác định số lượng.

Sau khi có số liệu sơ bộ, Tổ phân loại tiến hành phân loại chi tiết và đóng gói chất thải theo quy cách của CTY THÀNH LẬP để thuận tiện cho việc xử lý. Chất thải được phân loại theo nhóm tương ứng với phương án xử lý của từng loại chất thải: nhóm xử lý đốt, xử lý hóa rắn, xử lý tái chế...

Sau khi đã phân loại, chất thải sẽ được nhập và lưu kho theo đúng khu vực đã được quy định để chờ được xuất kho xử lý theo đúng phương án xử lý đã đưa ra.

3. Quy trình hoạt động chung của nhà máy

II. XỬ LÝ, TIÊU HỦY CHẤT THẢI

1. Xử lý bằng phương pháp đốt

 • Chức năng: Thiêu hủy các loại chất thải ở trạng thái rắn, lỏng, bùn bằng phương pháp nhiệt phân.
 • Công suất: 150 kg/h/lò; 350 kg/h/lò và 1.000 kg/h/lò. Công suất tối đa 36 tấn/ngày.
 • Xử lý các loại chất thải: Các loại bùn thải; dung môi thải; bao bì; giẻ lau; mùn cưa; vải chứa thành phần nguy hại; các loại chất hấp thụ; bã lọc; các loại mực in;..
 • Quy trình xử lý:

 • Chất thải cần đốt tiêu hủy từ các chủ nguồn thải được vận chuyển về nhà máy. Sau đó phân loại và tập kết về khu vực lò đốt.
 • Chất thải được đưa vào buồng đốt sơ cấp của lò đốt. Quá trình nhiệt phân chất thải diễn ra ở nhiệt độ 800 – 9000C thành thể khí.
 • Khi bị nhiệt phân từ buồng đốt sơ cấp được đưa qua buồng đốt thứ cấp, tại đây khí tiếp tục được đốt cháy đến nhiệt độ 1.100 - 1.3000C bằng béc đốt nhiên liệu dầu D.O. Nhờ nhiệt độ cao và thời gian lưu khí trong buồng đốt đủ lâu (2-4s) đảm bảo tiêu hủy các khí độc hại có trong khí thải, đặc biệt là Dioxin, Furans và mùi.
 • Khí thải sau khi được tiêu hủy qua buồng đốt thứ cấp được cho qua hệ thống giải nhiệt cưỡng bức để giảm nhiệt độ khí thải, sau đó tiếp tục được đưa qua các tháp hấp thụ khói, bụi bằng dung dịch hấp thụ để loại bỏ bụi và các khí độc hại dioxin, sunfuran. Khí thải sau khi xử lý đạt QCVN 30 : 2012/BTNMT - quy chuẩn về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp trước khi phát tán ra môi trường.

2. Hệ thống xử lý nước thải

 • Chức năng: Xử lý các loại nước thải và chất lỏng từ các chủ nguồn thải và nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy. Nước thải sau xử lý đạt QCVN cột B. Bùn thải sau quá trình xử lý sẽ được chuyển sang lò đốt để tiếp tục xử lý.
 • Công suất: 6,25 m3/h– công suất tối đa 150 m3/ngày.đê
 • Xử lý các loại chất thải: Bazơ thải và chất thải có tính Bazơ; axít thải và chất thải có tính axít; nước thải nhiễm dầu; nước thải xi mạ, các loại nước thải khác từ các chủ nguồn thải.
 • Quy trình xử lý:
 • Nước thải thu gom từ các nhà máy được vận chuyển bằng xe bồn về nhà máy và chứa vào bể chứa.
 • Nước thải từ bể chứa được bơm lên bể xử lý hóa lý kết hợp lắng để tách các cặn bẩn và kim loại nặng.
 • Nước trong tiếp tục được bơm qua bồn lọc áp lực để loại bỏ hết các thành phần cặn còn lại. Nước thải sau xử lý đạt QCVN được sử dụng lại cho hệ thống lò đốt.
 • Bùn thải từ bể lắng và bể lọc áp lực được đưa qua máy ép bùn, bùn khô từ máy ép bùn được đưa qua lò đốt chất thải của nhà máy để tiêu hủy.

3. Hệ thống tái chế dầu thải:

 • Chức năng: Xử lý các loại dầu nhớt thải, cặn dầu thải, sản phẩm tạo thành làm dầu nhiên liệu cung cấp cho lò đốt chất thải của Công ty.
 • Côngsuất: 50 m3/ngày.đêm.
 • Các chất thải có khả năng xử lý: dầu nhớt thải, dầu tổng hợp, dầu thủy lực, dầu hộp số, dầu động cơ, dầu truyền nhiệt, dầu F.O, các loại dầu thải khác.
 • Quy trình xử lý:

 • Các loại dầu nhớt thải thu gom từ các chủ nguồn thải và các tàu dầu ngoài biển được vận chuyển về chứa tại các bồn của nhà máy.
 • Dầu nhớt thải tại các bồn sẽ được bơm vào lò chưng cất dầu, sau đó đun gia nhiệt bằng củ hoặc dầu D.O lên nhiệt độ thích hợp (300-4000C) để loại nước, cặn và thu hồi dầu sạch (dầu D.O).
 • Cặn thải sinh ra trong quá trình chưng cất được đưa qua lò đốt chất thải tiêu hủy.
 • Nước nhiễm dầu tách ra từ quá trình chưng cất được đưa qua hệ thống xử lý nước thải để xử lý đạt QCVN.

4. Hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang

 • Chức năng: xử lý triệt để bóng đèn huỳnh quang thải bỏ trong một quy trình khép kín nhằm đảm bảo không làm phát tán hơi thủy ngân trong bóng đèn vào môi trường.
 • Công suất: 1.000 kg/ngày
 • Xử lý các loại chất thải: bóng đèn các loại.
 • Quy trình xử lý:

5. Hệ thống ổn định hóa rắn

 • Chức năng: Bê tông hóa chất thải (tro, xỉ, các chất thải không thể phân hủy bằng lò đốt) nhằm giảm thiểu khả năng phát tán các chất ô nhiễm vào môi trường.
 • Công suất: 370 kg/h
 • Xử lý các loại chất thải: tro xỉ, bùn thải đã được xử lý,tro bay, bụi khí thải, vật liệu thải.
 • Quy trình xử lý:
 • Tro xỉ, các loại chất thải cần hóa rắn sẽ được đưa qua nghiền và đập vụn bằng máy nghiền hoặc bằng tay. Sau đó đưa qua sàng lưới, tại công đoạn sàng các thành phần có kích thước nhỏ được tách ra chuyển sang bộ phận hóa rắn. Còn các thành phần có kích thước lớn sẽ quay lại để tiến hành nghiền, đập vụn lại.
 • Các loại chất thải hóa rắn kích thước nhỏ sẽ được đưa vào hệ thống phối trộn cùng với các vật liệu hóa rắn khác như cát, đá, xi măng. Cho vào khuôn đóng và được ép ở lực ép 150–200 kg/cm2. Đảm bảo các thành phần nguy hại được ổn định trong khối bêtông.
 • Sản phẩm hóa rắn được tập kết lưu trữ và sử dụng cho mục đích nội bộ.

6. Hệ thống súc rửa thùng phuy, bao bì

 • Chức năng: Xử lý các loại thùng phuy kim loại và nhựa, các loại bao bì nhiễm thành phần nguy hại, tái chế thùng phuy và bao bì mới để cung cấp cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng.
 • Công suất: 100 phuy/ngày.
 • Xử lý các chất thải: bao bì cứng các loại, thùng phuy sắt, phuy nhựa, bồn 1m3, bồn các loại.
 • Quy trình xử lý:
 • Các hóa chất trong bao bì sẽ được lấy triệt để ra ngoài bằng cách dùng mùn cưa hoặc giẻ lau để thấm hút. Mùn cưa và giẻ lau được tập kết về hệ thống lò đốt để tiêu hủy.
 • Sau đó bao bì được tẩy rửa bằng hóa chất và các vật liệu chà. Các loại bao bì có kích thước lớn sẽ được cho vào máy quay ly tâm để súc rửa.
 • Sau khi tẩy rửa bằng hóa chất, bao bì được đưa qua công đoạn rửa sạch bằng cách dùng máy bơm áp lực để bơm xịt và được làm khô bằng máy nén khí.
 • Cuối cùng bao bì sẽ được đưa qua máy định hình để nắn, ép các chỗ móp méo để đảm bảo tính thẩm mỹ. Sử dụng cho mục đích nội bộ hoặc bán cho đơn vị có nhu cầu.

7. Hệ thống tháo dỡ ắc quy và thu hồi phế liệu

 • Chức năng: xử lý các bình ắc quy.
 • Công suất: 1,5 tấn/ngày
 • Xử lý: Bình ắc quy các loại, các loại bình đã qua sử dụng thải bỏ, các loại chì lưới, chì khuôn mẫu, các máy móc, chi tiết cơ khí hư có chứa chì, chì cáp điện,...
 • Quy trình xử lý:
 • Bình ắc quy được ngâm tẩy và súc rửa sau khi phá hủy sẽ được phân loại từng thành phần, phần kim loại và phế liệu nhựa sạch được tận dụng làm phế liệu.
 • Phần nước ngâm rửa sẽ được thu hồi về hệ thống xử lý nước thải.

8. Hệ thống xử lý chất thải điện tử

 • Chức năng: xử lý, thu hồi kim loại và nhựa làm phế liệu.
 • Công suất: 1,5 tấn/ngày.
 • Xử lý: Thiết bị điện tử (dân dụng, gia dụng và công nghiệp), linh kiện điện tử các loại, các bản mạch điện tử, bavia bản mạch.
 • Quy trình xử lý:

 • Các linh kiện, thiết bị điện tử được công nhân tháo dỡ thủ công bằng các dụng cụ cầm tay và phân tách ra các thành phần: bản mạch, nhựa, thủy tinh, kim loại (sắt, đồng, nhôm…) và một lượng nhỏ các thành phần không tận dụng được.
 • Phần kim loại, nhựa, thủy tinh sau khi phân được loại, làm sạch tận dụng làm phếliệu.
 • Phần không tận dụng được đưa vào lò đốt hoặc hóa rắn.
 • Phần bản mạch sau khi được tháo dỡ các IC, tụ điện, điện trở… sẽ được nghiền nhỏ để tách kim loại.
 • Phần không tận dụng đem đốt hoặc hóa rắn.

9. Hệ thống tái chế dung môi thải.

Dung môi các loại từ bồn chứa (1) được bơm vào nồi gia nhiệt (2) đến thể tích nhất định. Tại nồi gia nhiệt, hệ thống điện trở cấp nhiệt cho hỗn hợp đến nhiệt độ bay hơi (40 - 200oC). Hơi dung môi được dẫn vào thiết bị ngưng tụ (4), tại đây nước lạnh được dùng để làm ngưng tụ dung môi. Hỗn hợp dung môi sau khi chưng cất được dẫn qua thiết bị phân tách (5) để phân tách. Phần dung môi chưa tinh khiết được bơm hoàn lưu (7) trở lại tháp chưng cất, phần dung môi tinh khiết được thu hồi và tái sử dụng. Cặn được xả đáy theo chu kỳ và được xử lý bằng phương pháp đốt trong lò đốt 02 cấp có hệ thống xử lý khí.

10. Hệ thống tẩy rửa chất thải nhiễm dầu mỡ

 • Chức năng: xử lý các loại chất thải nhiễm dầu mỡ
 • Công suất: 2 tấn/ngày
 • Xử lý: các loại chất thải như: nhựa, da, phôi kim loại dính dầu mỡ,…
 • Quy trình xử lý:

11. Xử lý tái chế

Đối với các chất thải có khả năng tái chế, Thành Lập không ngừng nghiên cứu để đưa ra phương án xử lý tái chế hiệu quả nhất góp phần giảm thiểu tác động của chất thải đến môi trường và mang lại nguồn thu cho công ty.

Liên Hệ

Nhà Máy Xử Lý - Lô 147, tổ 3, ấp Bàu Trăng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP.HCM

Nhà Máy Xử Lý - Lô 147, tổ 3, ấp Bàu Trăng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP.HCM

Bạn đã giữ email thành công, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất.
Đã có lỗi xảy ra, Vui lòng sử dụng số điện thoại

Tên: Mr Thế

Điện thoại: 0915.665.333

Email: kd.thanhlapcom@gmail.com

Tên: Mr. Vũ

Điện thoại: 0903.889.268

Email: moitruongtl@gmail.com

Tên: Ms. Hạnh

Điện thoại: 0907.089.325

Email: duthimyhanh.hcmus@gmail.com